ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

More from ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਸਿਤੰਬਰ

(ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿਆਂ) ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੱਥੀਂ ਮੇਟਣ ਦੀ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਸਭ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ … read more